Reader Comments

Mục tiêu của hoạt động phân tích chuỗi giá trị 

by mai thao nguyen (2018-12-07)


1/ Mục tiêu của hoạt động phân tích chuỗi giá trị 

Dây chuyền giá trị là một cách khảo sát tất cả các hoạt động của một công ty và làm thế nào chúng tương tác được với nhau để làm tăng giá trị cho khách hàng. Việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong dây chuyền giá trị sẽ quyết định hiệu quả hoạt động chung và tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho công ty.

Phân tích chuỗi giá trị là nhằm xác định những năng lực cốt lõi bên trong công ty và trong dây chuyền cung cấp, đồng thời cũng xác định những nguồn của lợi thế cạnh tranh và cơ hội thị trường. Hay nói tổng quát phân tích chuỗi giá trị là một công cụ để nhận dạng các lợi thế cạnh tranh trong phối thức.Có thể sử dụng phân tích theo bốn cách khác nhau, đưa ra bốn cách tiếp cận để nhận dạng lợi thế cạnh trong phối thức.

Đầu tiên, sử dụng phân tích chuỗi giá trị đơn giản bao gồm việc nhận dạng các hoạt động chủ yếu hay hỗ trợ khác nhau mà các hoạt động này có đóng góp quan trọng vào việc giảm chi phí hoặc tạo ra tính độc đáo (Porter, 1985, trang 38).

Phương pháp tiếp cận thứ hai để nhận dạng các lợi thế cạnh tranh bao gồm khảo sát các khả năng mới cho việc liên kết các hoạt động giá trị trong chuỗi giá trị.

Tham khảo thêm >>> https://d.cosx.org/d/420225-r-pareto

Phương pháp tiếp cận các lợi thế cạnh tranh thứ ba được tìm thấy trong các liên kết giữa chuỗi giá trị riêng của công ty và các chuỗi giá trị riêng của các nhà cung cấp và nhà buôn.Ý tưởng của Porter không phải là tiết kiệm chi phí trên chi tiêu của các nhà cung cấp hay nhà buôn mà là cả hai bên đều có thể thu lợi, bởi vì đây không phải là trò chơi có tổng bằng 0.

Phương pháp tiếp cận thứ tư, đây cũng là phương pháp cuối cùng, bao gồm việc phối hợp chuỗi giá trị của công ty với chuỗi giá trị của người tiêu dùng cuối cùng tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan, có thể là một công ty hay một gia đình ở địa phương.

Nếu khách hàng là một công ty, thì  các chuỗi giá trị có thể được phối hợp trực tiếp như trường hợp của các nhà cung cấp và nhà buôn. Nếu khách hàng là những người tiêu dùng nội địa, thì vấn đề là phải hiểu biết chuỗi giá trị của khách hàng và đáp ứng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

Phân tích chuỗi giá trị của Porter

Xem thêm >>> https://forum.knittinghelp.com/t/underarm-hole-in-knit-sweater-how-to-prevent-it/130935

2/ Nội dung phân tích chuỗi giá trị của Portera/ Các hoạt động chủ yếu của chuỗi giá trị Porter

Là những hoạt động chủ yếu thể hiện những lề lối và các quy trình của công ty nhằm đưa các nguồn lực vào công việc kinh doanh (hậu cần đầu vào), khai thác các nguồn lực này, biến chúng thành những hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty (hoạt động), phân phối những hàng hóa và dịch vụ này cho khách hàng (hậu cần đầu ra), tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ tới tận tay khách hàng (bán và tiếp thị) và dịch vụ khách hàng (cung cấp dịch vụ cho khách hàng).

– Hậu cần đầu vào: Các hoạt động đầu vào gắn liền với các hoạt động nhận, tồn trữ, và quản lý các yếu tố đầu vào như quản lý vật tư, tồn trữ, kiểm soát tồn kho, kế hoạch vận chuyển, trả lại cho nhà cung ứng. Những hoàn thiện trong bất cứ hoạt động nào trong các hoạt động này đều dẫn tới giảm chi phí và tăng năng suất. Trong bất kỳ một tổ chức nào những hoạt động đầu vào rất phong phú và đóng vai trò quan trọng.

Tham khảo thêm >>> https://www.viki.com/users/tungluanvan1080_528/about

– Vận hành: vận hành bao gồm tất cả các hoạt động nhằm biến đổi các yếu tố đầu vào thành sản phẩm hay dịch vụ cuối cùng. Ở đây bao gồm các hoạt động như vận hành máy móc thiết bị, bao bì đóng gói, lắp ráp bảo dưỡng thiết bị, và kiểm tra. Việc hoàn thiện những hoạt động này dẫn tới những sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng cao hơn, hiệu suất cao hơn, và phản ứng nhanh hơn với những điều kiện của thị trường.

– Hậu cần đầu ra: Khi thành phẩm hay dịch vụ được tạo ra, chúng cần được đưa tới khách hàng của công ty. Các hoạt động đầu ra, bao gồm tồn trữ, quản lý hàng hóa hay dịch vụ, vận hành các hoạt động vận phối, và xử lý các đơn đặt hàng. Việc hoàn thiện những hoạt động này luôn dẫn tới hiệu suất cao hơn và mức độ phục vụ tốt hơn đối với khách hàng của công ty.

– Marketing và bán hàng: Các hoạt động marketing và bán hàng của công ty xoay quanh bốn vấn đề chủ yếu: hỗn hợp sản phẩm hay dịch vụ, giá cả, yểm trợ và các kênh phân phối. Phụ thuộc vào phân khúc thị trường mục tiêu mà công ty lựa chọn, cũng như sự phức tạp của quá trình sản xuất, công ty có thể quyết định có một hỗn hợp sản phẩm, dịch vụ rộng hay hẹp.

Có nhiều vấn đề quan trọng trong việc xác định cách thức mà sản phẩm hay dịch vụ  được phân phối đến những khách hàng mục tiêu của nó. Những vấn đề này bao gồm đánh giá tầm quan trọng của các nhà phân phối so với lực lượng bán hàng trực tiếp, và việc xác định vị trí của các điểm bán lẻ.

– Dịch vụ: Dịch vụ là một trong những hoạt động giá trị quan trọng nhất của công ty. Dịch vụ khách hàng bao gồm các hoạt động như lắp đặt, sửa chữa, huấn luyện khách hàng, cung cấp các linh kiện, bộ phận, và điều chỉnh sản phẩm, cũng như sự nhã nhặn và nhanh chóng đáp ứng với những khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

Những công ty định hướng dịch vụ có ba đặc tính mang tính nguyên tắc: (1) Sự tích cực nhiệt tình tham gia của lãnh đạo cao cấp; (2) định hướng con người một cách rõ ràng; (3) mức độ cao của các đo lường và phản hồi.

Nội dung phân tích chuỗi giá trị của Porter

có thể bạn chưa biết >>> https://freesound.org/forum/off-topic/41385/

b/ Các hoạt động hỗ trợ của chuỗi giá trị Porter:

Ngoài các hoạt động chủ yếu gắn trực tiếp với các sản phẩm và dịch vụ, trong dây chuyền giá trị của công ty còn có các hoạt động tác động một cách gián tiếp đến các sản phẩm và dịch vụ  được gọi là các hoạt động hỗ trợ. Nhờ các hoạt động này mà các hoạt động chủ yếu được thực hiện một cách tốt hơn.

Tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng công ty, tuỳ theo thành phần của các hoạt động chủ yếu trong dây chuyền giá trị mà cấu trúc của các hoạt động hỗ trợ có thể được xác định một cách linh hoạt. Tuy nhiên, dạng chung nhất của hoạt động hỗ trợ bao gồm các hoạt động như: quản trị nguồn nhân lực, phát triển công nghệ, thu mua và cơ sở hạ tầng của công ty

Giống như các hoạt động chủ yếu, mỗi hoạt động hỗ trợ này có thể được tiếp tục phân chia thành nhiều hoạt động riêng rẽ. Hơn nữa, để đưa ra sự hỗ trợ cho các hoạt động chủ yếu, các hoạt động hỗ trợ cũng cần hỗ trợ lẫn nhau.

– Quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động được thực hiện nhằm tuyển mộ, huấn luyện, phát triển và trả công cho tất cả nhân viên trong công ty. Chúng bao gồm các vấn đề phức tạp như chi phí thuyên chuyển của những người lao động và các khoản chi trả cho các nhà quản trị cấp cao. Nâng cao kỹ năng của người lao động và duy trì những quan hệ lao động tốt là rất quan trọng cho việc tạo ra giá trị và giảm các chi phí.

– Phát triển công nghệ: Công nghệ gắn liền với tất cả các hoạt động giá trị trong một tổ chức. Nó ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động rộng lớn từ việc phát triển sản phẩm và quy trình tới việc nhận đơn hàng và phân phối sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng.

– Mua sắm: Mua sắm đề cập tới chức năng thu mua các đầu vào được sử dụng trong dây chuyền giá trị của công ty. Những hoạt động này bao gồm mua nguyên liệu, năng lượng, nước, và những đầu vào khác được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất như máy móc, thiết bị, và nhà xưởng.

Các nhân tố đầu vào được mua rất quan trọng đối với các hoạt động chủ yếu cũng như  đối với các hoạt động hỗ trợ của công ty. Với việc tiết kiệm một tỷ lệ nhỏ trong những chi phí này cũng có thể có những ảnh hưởng to lớn đến lợi nhuận của công ty.

– Cơ sở hạ tầng của công ty: bao gồm các hoạt động như tài chính và kế toán, những vấn đề luật pháp chính quyền, hệ thống thông tin và quản lý chung. Chức năng tài chính và kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý công ty một cách có hiệu quả.

Lợi thế cạnh tranh có thể đạt được thông qua năng lực trong việc tăng vốn từ thị trường cổ phiếu và các nguồn vay; các thủ tục về kế toán chi phí.  Các hoạt động lập ngân sách được sử dụng để ra các quyết định về phân bổ các nguồn lực ở cấp công ty.

Đừng quên chia sẻ bài viết “Phân tích chuỗi giá trị của Porter” nhé! Chúc bạn học tập tốt!

Tham khảo thêm >>> https://www.smartaddons.com/forum/275-general-questions/37370-sj-news-ii-template