Reader Comments

Lý thuyết chung về tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập

by 1992 ngan nguyen (2018-12-04)


1/ Tăng trưởng kinh tếa/ Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng quốc gia hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người qua một thời gian nhất định.

Có thể nói bản chất của tăng trưởng kinh tế là sự đảm bảo sự gia tăng cả quy mô sản lượng và sản lượng bình quân đầu người.

b/ Đo lường tăng trưởng kinh tế

Đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế ta sử dụng công thức sau:

Gt = (Yt – Yt-1) / (Yt-1)

Trong đó:

– Gt là tốc độ tăng trưởng năm t

– Yt là GDP (giá trị sản lượng) thực tế năm t tính theo giá năm cơ sở

– Yt-1 là GDP (giá trị sản lượng) thực tế năm t-1 tính theo giá năm cơ sở

Ta cũng có thể đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua thu nhập bình quân đầu người.

Tăng trưởng kinh tế

Xem thêm >>> làm luận văn tốt nghiệp

2/ Phân phối thu nhập và cách đo lường phân phối thu nhậpa/ Khái niệm phân phối thu nhập và bất bình đẳng thu nhập

Phân phối thu nhập bình đẳng không có nghĩa là dù ai làm việc hay không, công việc khác nhau như thế nào thì thu nhập của họ đều như nhau, nếu như vậy sẽ khiến cho con người mất đi động lực học tập, lao động, nền kinh tế trở nên đình trệ.

Ta nên hiểu phân phối thu nhập bình đẳng nghĩa là người lao động được đánh giá đúng mức với công sức mà họ đã phải bỏ ra, phân phối thu nhập bình đẳng xuất phát từ sự đánh giá đúng đắn về mức độ đóng góp của lao động cho xã hội, nhằm nâng cao mức sống của người dân, loại bỏ tình trạng không làm mà vẫn được hưởng lợi, lao động vất vả mà cuộc sống vẫn khó khăn thiếu thốn.

b/  Nguyên nhân gây nên tình trạng bất bình đẳng thu nhập

Từ các nghiên cứu cho thấy có hai nguyên nhân chính gây nên sự khác biệt về thu nhập, đó là bất bình đẳng thu nhập do lao động và bất bình đẳng thu nhập từ tài sản. Ta sẽ đi sâu tìm hiểu về từng nguyên nhân.

– Thứ nhất là bất bình đẳng thu nhập do lao động. Lao động khác nhau đem lại thu nhập khác nhau do những lý do chủ yếu sau đây:

Sự khác biệt mang tính đền bù là khoản chênh lệch về tiền lương phát sinh nhằm bù đắp cho các đặc điểm phi tiền tệ của các công việc khác nhau.

Vốn nhân lực là sự tích lũy đầu tư trong mỗi con người, ví dụ như học vấn và kinh nghiệm làm việc. Các lao động với nhiều vốn nhân lực sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những lao động với ít vốn nhân lực Thực tế có sự khác biệt mang tính đền bù giữa những lao động có trình độ học vấn và những lao động không có trình độ học vấn nhằm bù đắp cho chi phí của việc đi học.

Năng lực, nỗ lực và cơ hội có thể giúp lý giải cho sự khác biệt về thu nhập. Một số người này thông minh hơn và khỏe mạnh hơn những người khác và họ được trả lương theo năng lực tự nhiên của họ. Một số lao động làm việc vất vả hơn những người khác và họ được đền bù cho những cố gắng của họ. Cơ hội cũng đóng một vai trò nhất định, trong đó trình độ học vấn và kinh nghiệm của một cá nhân nào đó có thể trở nên vô nghĩa nếu sự thay đổi công nghệ làm cho công việc của cá nhân đó không cần nữa.

Quan điểm vốn nhân lực về trình độ học vấn cho rằng, những lao động với trình độ học vấn cao hơn được trả lương cao hơn bởi vì học vấn làm cho họ có năng suất cao hơn. Theo quan điểm vốn nhân lực về trình độ học vấn, một chính sách nhằm làm tăng trình độ học vấn của người lao động sẽ làm tăng tiền lương của họ.

Theo quan điểm phát tín hiệu về học vấn, trình độ học vấn cao hơn không có ảnh hưởng gì đến năng suất hay tiền lương. Có bằng chứng cho thấy rằng học vấn không làm tăng năng suất và tiền lương, do vậy trình độ học vấn có thể chỉ là một tín hiệu phản ánh năng lực của người lao động. Những lợi ích đem lại từ việc đi học có lẽ là một sự kết hợp giữa các hiệu ứng phát tín hiệu và hiệu ứng tư bản con người.

– Thứ hai là bất bình đẳng thu nhập từ tài sản. Nó xuất phát từ nguồn lực tự có của mỗi người, từ những tài sản mà họ đang nắm giữ, những tài sản này có được có thể là từ tiết kiệm tích lũy nên, có thể là do đầu tư, kinh doanh mà sinh lời hoặc đơn giản hơn là có được từ thừa kế tài sản. Tất cả những điều này tạo nên sự bất bình đẳng thu nhập gia tăng.

Ngoài ra, thu nhập có thể khác nhau do sự phân biệt đối xử. Sự phân biệt đối xử là việc tạo ra các cơ hội khác nhau cho các cá nhân tương tự nhau chỉ khác nhau về chủng tộc, sắc tộc, giới tính, tuổi tác hoặc các đặc điểm cá nhân khác.

c/ Thước đo về bất bình đẳng thu nhập

Trên thế giới có nhiều phương pháp đo lường mức độ bất bình đẳng thu nhập, sau đây ta sẽ đi tìm hiểu về một số phương pháp đo lường

– Thứ nhất là đường cong Loren và hệ số Gini

Đường cong Loren biểu thị mối quan hệ giữa các nhóm dân số và tỷ lệ thu nhập tương ứng của họ. Trục hoành biểu thị phần trăm cộng dồn của dân số và được sắp xếp theo thứ tự thu nhập tăng dần. Trục tung là tỷ lệ trong tổng thu nhập mà mỗi phần trăm trong số dân nhận được.

Đương cong Loren - Thước đo về bất bình đẳng thu nhập

Tham khảo thêm >>> Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất

Đường kẻ chéo (đường 450) trong hình cho thấy ở bất kỳ điểm nào trên đường này đều phản ánh tỷ lệ %.

Hệ số Gini đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối. Hệ số này được xác định như một tỷ số với giá trị nằm trong khoảng từ 0 tới 1, trong đó tử số là diện tích nằm giữa đường cong phân phối Lorenz và đường bình đẳng tuyệt đối (A), mẫu số là tổng diện tích nằm dưới đường bình đẳng tuyệt đối (A+B).                                                                                    

– Thứ hai là phương pháp chỉ số Theil

Là số thống kê đo lường sự bất bình đẳng về kinh tế do nhà thống kê toán Henri Theil xây dựng.

Một ưu điểm của chỉ số Theil là có thể phân rã được, theo nghĩa đó là tổng bình quân gia quyền của sự bất bình đẳng trong các nhóm.

– Thứ ba, tỷ số giữa thu nhập tiêu dùng của 20%  dân số giàu nhất và 20% dân số nghèo nhất của một nước

Tỷ số giữa thu nhập tiêu dùng của 20% dân số giàu nhất và 20% dân số nghèo nhất của một nước là tỷ số trong đó tử số là thu nhập/tiêu dùng trên đầu người của nhóm 20% người giàu nhất và mẫu số là thu nhập/tiêu dùng đầu người của nhóm người nghèo nhất. Cũng có thể thay số 20% bằng một con số phần trăm khác. Đây là một đại lượng được sử dụng rất phổ biến ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

Hạn chế chính của thước đo xác định sự bất bình đẳng này là bỏ qua thu nhập/tiêu dùng của 60% dân số có mức thu nhập/tiêu dùng trung bình và nó cũng không tính đến sự phân bố thu nhập/tiêu dùng trong các nhóm người nghèo nhất và giàu nhất.

Nguồn >>> bất bình đẳng thu nhậpReplies

Re: Lý thuyết chung về tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập

by kyron middle rocko (2019-09-21)

read more Many people have mixed feelings when it comes to whether or not the Ketogenic Diet is actually good for you, as someone who is currently on the Keto Diet I will run you through why I believe theKeto Diet is actually really great for your health